DREPT FUNCIAR

  • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile privind  emiterea titlului de proprietate ca urmare a formulării cererii de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate;
  • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile  privind nulitatea absolută a titlurilor de proprietate emise în baza legii 18/1991 cu încălcarea prevederilor legale;
  • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile privind modificarea/rectificarea titlurilor de proprietate;
  • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile având ca obiect revendicare, uzucapiune, superficie, servitute, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *