EXECUTARE SILITA

  • Contestaţie la executarea silită, prin care solicităm anularea executării silite, anularea titlului executoriu; anularea tuturor actelor de executare silită;
  • Anularea înfiinţării popririi şi restituirea sumelor poprite;
  • Suspendarea executării silite şi întoarcerea executării silite ;
  • Suspendarea licitaţiei bunurilor imobile/mobile;
  • Constatarea prescripţiei dreptului de a mai solicita executarea silită;
  • Constatarea perimării executării silite;
  • Anularea sumelor pe care creditoarea le solicită în plus şi pe care dumneavoastră nu le mai datoraţi (anularea sumelor nedatorate);
  • Anularea sumelor solicitate de către executorul judecătoresc care nu au o bază legală.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *