Arăt 12 rezultat(e)

EXECUTARE SILITA

 • Contestaţie la executarea silită, prin care solicităm anularea executării silite, anularea titlului executoriu; anularea tuturor actelor de executare silită;
 • Anularea înfiinţării popririi şi restituirea sumelor poprite;
 • Suspendarea executării silite şi întoarcerea executării silite ;
 • Suspendarea licitaţiei bunurilor imobile/mobile;
 • Constatarea prescripţiei dreptului de a mai solicita executarea silită;
 • Constatarea perimării executării silite;
 • Anularea sumelor pe care creditoarea le solicită în plus şi pe care dumneavoastră nu le mai datoraţi (anularea sumelor nedatorate);
 • Anularea sumelor solicitate de către executorul judecătoresc care nu au o bază legală.

DREPT FUNCIAR

 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile privind  emiterea titlului de proprietate ca urmare a formulării cererii de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile  privind nulitatea absolută a titlurilor de proprietate emise în baza legii 18/1991 cu încălcarea prevederilor legale;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile privind modificarea/rectificarea titlurilor de proprietate;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile având ca obiect revendicare, uzucapiune, superficie, servitute, etc.

DREPT CONTRAVENTIONAL

 • Consultanta juridica in domeniul contraventional;
 • Redacatare si sustinere plangere contraventionala;
 • Asistenta juridica si reprezentare in actiunile in justitie avand ca obiect contestarea procesului-verbal de contraventie pe fondul cauzei precum si in caile de atac;

DREPT BANCAR

 • Consultanţă privind recuperarea comisioanelor şi altor costuri ascunse din contractele de credit bancar;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în cererile de chemare în judecată a instituţiilor bancare în vederea constatării clauzelor abuzive din contractele de credit

DREPTUL MUNCII

 • Consultanta si asistenta juridica in vederea incheierii contractelor individuale de munca
 • Asistenta si reprezentare in litigii de munca, in fata instantelor de orice nivel din Romania
 • Redactarea contractelor colective de munca si a contractelor individuale de munca
 • Asistenta pentru persoane juridice in fata autoritatilor competente din Romania

DREPT CIVIL

Reprezentare si asistenta juridica in:

 • revendicari imobiliare
 • actiuni in granituire
 • actiuni privind dreptul de servitute:
 • uzucapiune
 • accesiune
 • iesiri din indiviziune
 • actiuni in pretentii
 • evacuari
 • actiuni pentru anularea certificatului de mostenitor
 • retrocedari imobiliare
 • executari silite
 • anulari de acte si de contracte
 • succesiuni si partaje
 • redactare contracte civile
 • consultanta juridica privind problemele de drept civil
 • redactari cereri de chemare in judecata, notificari, tranzactii, intampinari, cereri reconventionale
 • asistenta si reprezentare in faza executarii silite
 • formularea de contestatii la executare
  Servicii pentru cetatenii romani aflati in strainatate:
 • Divort prin procura
 • Recunoasterea hotararilor straine (EXEQUATOR)
 • Obtinere cazier judiciar

DREPT COMERCIAL

Infiintare SRL, SRL D, PFA, Intreprindere familiala, ONG

Cabinetul de avocatura “Daniela Cristina Farcaș” are un departament specializat in reprezentarea clientilor in fata Registrului Comertului, atat pentru infiintarea de firme, PFA si intreprinderi familiale, cat si alte eventuale proceduri ulterioare (redactarea si inregistrarea tuturor actelor modificatoare ale actului constitutiv, preluare/cedare societate, suspendarea activitatii societatii, dizolvarea, lichidarea si radierea societatii, recodificare cod CAEN,etc).
Asistenta legala in procedurile de infiintare a societatilor comerciale va include:

 • Rezervarea unei denumiri pentru viitoarea societate.
 • Redactarea si atestarea declaratiilor necesare administratorului societatii si a asociatilor (declaratii pe proprie raspundere) pentru infiintarea societatii.
 • Redactarea contractului de comodat pentru dreptul de folosinta al spatiului ce va servi ca sediu al societatii sau punct de lucru.
 • Redactarea Actului Constitutiv
 • Reprezentarea clientului in fata Oficiului Registrului Comertului, inclusiv in fata judecatorului delegat.
 • Redactarea tuturor documentelor legale cu privire la modificarile Actelor Constitutive ale societatii sau efectuarea inregistrarii unor mentiuni la Registrul Comertului.
 • Reprezentare si asistenta litigii comercial

Consultanta fiscala

Impreuna cu partenerii noștri, S.C. EXPERT MOLDOVA SRL, cu experienta de peste 20 de ani in contabilitate, consultanta fiscala si audit, va oferim:

 • Consultanta in domeniul dreptului financiar – fiscal
 • Consultanta fiscala si consultanta financiara
 • Suport si asistenta pe perioada controalelor si inspecțiilor fiscale
 • Asistenta juridica in materie de taxe și impozite
 • Informari periodice cu privire la modificarile legislative
 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala
 • Identificarea riscurilor si oportunitatilor de natura fiscala – avantaje si dezavantaje in a fi sau nu platitor de TVA/rambursare TVA/impozit pe profit/impozit pe venit
 • Informare privind impozitele si taxele locale (reguli, calculul impozitelor, termene de plata, impozit pe cladiri si teren, alte impozite si taxe locale)


ro_RORomanian