INTRODUCERE:

Începând cu data de 25 mai 2018, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”. (aici se poate deschide regulamentul)

Va rugăm să consultați informațiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica Cabinetului de avocat Farcas Cristina cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul Cabinetului de avocat Farcas Cristina prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale .

DEFINIȚII:

Operator = Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în sensul Regulamentului GDPR este Cabinetul de avocat Farcas Cristina, CIF 19716389, cu sediul în Iași, str.Anastasie Panu nr 50, bl H1-3, parter, Iași, județ Iași, denumit în continuare „Operatorul”.

Date contact responsabil protecția datelor = Adresa la care pot fi transmise solicitări de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: str.Anastasie Panu nr 50, bl H1-3, parter, Iași, județ Iași, – în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR sau la adresa de e-mail: office@avocatconsult.ro.

Cookies = Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

Persoana vizată în sensul Regulamentului GDPR = persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Operator, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client, un utilizator al site-ului Operatorului etc.).

Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, adresa, nr. de telefon și adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care introduceți aceste date într-o rubrică de pe site sau ni le transmiteți prin e-mail.

Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

1. SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR DVS.:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației conexe, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale vizează strict relația dintre Cabinetului de avocat Farcas Cristina și persoana vizată. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maximă confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.

Va rugăm să consultați mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucrăm date și temeiul juridic:

1.1. CONTRACTAREA ȘI ADMINISTRAREA RELAȚIEI CU CLIENȚII:

a. Accesarea site-ului:

La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate de către noi și parțial de către terți sub forma unor fișiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesați pagina noastră, adresa IP, dată și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

b. Localizarea geografica:

Prin intermediul localizării geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibilă din punct de vedere tehnic estimarea locației utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct site-ul Cabinetului de avocat Farcas Cristina cel mai apropiat, este stocată și utilizată adresa IP în scopul localizării geografice. După finalizarea sesiunii în curs, adresa IP nu este stocată la noi în scopul localizării geografice.

Nota: Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și pe care le vom trata ca atare.

c. Datele pentru serviciul newsletter:

În momentul în care vă oferiți datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastră sunt utilizate de Cabinetul de avocat Farcas Cristina doar în scopul trimiterii de mesaje de marketing direct.

Prin acțiunile de marketing direct vă putem ține la curent cu produsele, serviciile și campaniile noastre, respectând dispozițiile legale în vigoare. Utilizarea datelor încetează de îndată ce renunțați la serviciul newsletter. Aveți posibilitatea de a renunta oricând și în mod gratuit la serviciul newsletter prin: accesarea secțiunii „Abonări”, bifarea opțiunii “Dezabonare” din cadrul newsletterului sau trimiterea unui email la adresa office@avocatconsult.ro prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

TEMEI JURIDIC: interesul legitim al Operatorului de a evita fraudele online și de a asigura funcționalitatea generală a site-ului, executarea unui contract și consimțământul persoanei vizate, după caz.

1.3. ADMINISTRAREA AFACERII: POLITICA COOKIES

Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea site-ului Cabinetului de avocat Farcas Cristina de către vizitatori.

În general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapidă și facilă între utilizatori și site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii să-și poate relua cu ușurință activitățile la următoarele accesări ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta să fie nevoit să-și amintească paginile în care a navigat sau să navigheze în întreg site-ul de la început. Va rugăm să consultați ( Politica de utilizare cookies) pentru a obține informații detaliate.

TEMEI JURIDIC: interesul legitim de a oferi în permanență servicii îmbunătățite utilizatorilor site-ului www.avocatconsult.ro

Notă: În situația în care vom intenționa să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate mai sus, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații relevante

1.4. DURATA PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE

Ca principiu, Cabinetul de avocat Farcas Cristina va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Cabinetul de avocat Farcas Cristina va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Cabinetul de avocat Farcas Cristina pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

2. DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:
2.1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ȘI CUM POT FI EXERCITATE

Potrivit Regulamentului GDPR, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un al operator.

f. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

h. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA ACESTE DREPTURI?

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa e-mail: office@avocatconsult.ro, ori la adresa poștală: Iași, str. Anastasie Panu nr 50, bl H1-3, parter, Iași, jud Iași, în atenția responsabilului cu protecția datelor.

ÎN CÂT TIMP RĂSPUNDEM SOLICITĂRILOR TRANSMISE DE DUMNEAVOASTRĂ?

În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Notă: Va rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

3. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene au obligația respectării acelorași prevederi legale, oferind același nivel de protecție ca și Operatorul.

Notă: În cazul destinatarilor cu activitate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Operatorul garantează că aceștia sunt certificați “Privacy Shield” și sunt considerați de către Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție.

3.1. TRANSMITEREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL FORMULARULUI DE CONTACT SI E-MAILULUI
  • FORMULAR DE CONTACT: Pe site-ul nostru web, este disponibil un formular de contact care poate fi folosit pentru a ne contacta în mod electronic. Dacă un utilizator alege această opțiune, datele introduse în interfața de introducere a datelor vor fi transmise către noi și stocate. Aceste date sunt: nume, adresa de e-mail, codul comenzii, mesaj. Suplimentar, la momentul trimiterii mesajului sunt stocate următoarele date: adresa IP a utilizatorului, data și momentul transmiterii. Pentru prelucrarea datelor, se face referire la această politică de confidențialitate în contextul procesului de transmitere.
  • E-MAIL: În mod alternativ, este posibil să ne contactați prin intermediul adresolr de e-mail oferite. În acest caz, sunt stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise împreună cu e-mailul.
3.2. TRANSMITEREA DATELOR ÎN SCOPUL FUNCȚIONARII SERVICIUL NEWSLETTER

Pentru a fi siguri că acest serviciu funcționează la parametrii doriți, folosim un terț specializat în domeniul livrării e-mailurilor, respectiv platforma MailChimp ce aparține The Rocket Science Group.

Politica acestuia în domeniul protejării datelor se regăsește aici.

Puteți oricând renunta la serviciul newsletter – fie din contul dumneavoastră – secțiunea „Abonări”, fie apăsând butonul „Dezabonare” din e-mailul recepționat, fie prin transmiterea unui email la adresa office@avocatconsult.ro prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

3.3. TRANSMITERE CĂTRE INSTITUȚII PUBLICE, INSTANȚE DE JUDECATĂ, PRECUM ȘI AUTORITĂȚI COMPETENTE SĂ CERCETEZE SĂVÂRȘIREA FAPTELOR PENALE

În cazuri speciale, atunci când se impune acest lucru prin lege, Cabinetul de avocat Farcas Cristina poate să ofere instituțiilor competențe informații cu privire la date cu caracter personal.

3.4. TRANSMITERE CĂTRE ALȚI TERȚI

Pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută în mediul online, ne preocupăm constant să îmbunătățim/facem mentenanță programelor software utilizate. În acest sens, avem încheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate în domeniul programării și al mentenantei software.

3.5. PLUGIN-URI DE REȚELE SOCIALE

Pagina noastră de internet utilizează „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar și distinct.

Folosim acest plugin cu scopul de a a face legătura între site-ul www.avocatconsult.ro și pagina oficială a companiei deschisă pe Facebook. Prin intermediul acestui plugin, Cabinetul de avocat Farcas Cristina nu colectează / stochează date personale ale clienților, însă prin legătura creată cu Facebook, clienții pot vedea pe site-ul nostru o parte din prietenii lor care apreciază pagina Cabinet de avocat Farcas Cristina .

3.6. SERVICIUL DE ANALIZĂ WEB GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Adwords/Analytics“ al societății Google Inc., în scop statistic.

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care la rândul său, utilizează cookies. Informația generată de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

În cazul în care anonimizarea adresei IP este activată, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat în spațiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP întreagă va fi transmisă către un server Google în SUA și scurtată acolo. Anonimizarea IP este activată pentru acest site. Google va folosi această informație în numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră, însă în această situație s-ar putea să nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastră: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

3.7. UTILIZAREA ALTOR SERVICII OFERITE DE TERȚI

a. FACEBOOK

Pagina Cabinet de avocat Farcas Cristina utilizează butoane de la Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA sau, dacă locuiți în UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Conținutul serverelor Facebook este preluat când accesați una din paginile noastre cu un buton relevant. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră Facebook, Facebook poate să combine comportamentul de navigare al dumneavoastră cu alte informații. Utilizarea Facebook este în interesul unei reprezentări rezonabile a serviciilor noastre. Politica de protecție a datelor Facebook se aplică: https://www.facebook.com/about/privacy

b. LINKEDIN

Pagina Cabinet de avocat Farcas Cristina utilizează butoane de la Linkedin. Conținutul serverelor Linkedin este preluat când accesați una din paginile noastre cu un buton relevant. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră Linkedin, Linkedin poate să combine comportamentul de navigare al dumneavoastră cu alte informații. Utilizarea Linkedin este în interesul unei reprezentări rezonabile a serviciilor noastre. Politica de protecție a datelor Linkedin se aplică: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. BAZA LEGALĂ

Pentru și mai multe detalii puteți consulta baza legală:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016).
  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
5. NOTĂ

Cabinetul de avocat Farcas Cristina de la cel mai înalt nivel se angajează ca prezenta politică de confidențialitate să fie respectată de toți angajații, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.

ro_RORomanian